8 lutego 2014 r. uczęstnicy polskiego stowarzyszenia zorganizowali spotkanie przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (UKGK). Głównymi tematami były: Solidarność, Edukacja w Polsce i Ukrainie, Religia.

8 лютого 2014 р. учасники польського товариства організували зустріч при Парафії Різдва Пресвятої Богородиці (УГКЦ). Головними темами були: Солідарність, Освіта у Польщі та Україні, Релігія.

Wyświetleń: 340 | Dodał: Sergiusz | Data: 18.02.2014 | Komentarze (0)

                                     
Wyświetleń: 316 | Dodał: Sergiusz | Data: 15.02.2014 | Komentarze (0)

Студенти МДПУ ім. Б. Хмельницького отримають подвійні дипломи

Studenci MPPU planują otrzymać podwójne dyplomy: swojej i polskiej uczelni. W styczniu, pierwsza grupa studentów Melitopolskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu imienia Bogdana Chmielnickiego, odwiedziła Polskę w ramach programu edukacyjnego "Podwójny dyplom". MPPU pierwszy w obwodzie Zaporoskim rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie (WSL) w kierunku programy "Podwójny dyplom". W ramach projektu studenci mają możliwość otrzymania wykształcenia wyższego nie tylko na swojej AL-ma-mater, ale i na uczelniach w Polsce, a także uczestniczyć w różnych projektach europejskich, dostać dotacje i staże na uczelniach w Europie. Po ukończeniu studiów studenci otrzymują dyplom europejskiego standardu, co natychmiast zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy.

Студенти МДПУ отримають подвійні дипломи: свого і польського вузів. У січні перша група студентів Мелітопольського Державного Педагогічного Університету імені Богдана Хмельницького побувала в Польщі в рамках освітньої програми «Подвійний диплом». МДПУ перший в Запорізькій області розпочав співпрацю з польською Вищою Лінгвістичною Школою у Ченстохові (ВЛШ) за програмою «Подвійний диплом». У рамках проекту студенти мають можливість отримувати освіту не тільки в своєму університеті, але й в університеті Польщі, а також брати участь у різних європейських проектах, отримувати гранти та проходити стажування в університетах Європи. По закінченні навчання студенти отримають диплом європейського зразка, що відразу підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

 

Zdjęcia przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 353 | Dodał: Sergiusz | Data: 15.02.2014 | Komentarze (0)

Spotkanie z Konsulem 

10 października 2013 r. w Melitopolu, na placu Zwycięstwa, nasze aktywiści mieli spotkanie z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Doniecku, Jakubem Wołąsiewiczem.

10 жовтня 2013 р. в Мелітополі, на площі Перемоги, наші активісти мали зустріч з Консулом Генеральним Республіки Польща в Донецьку, Якубом Волонсевичем.

 


Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 374 | Dodał: Sergiusz | Data: 15.02.2014 | Komentarze (0)

Rektor

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. nzw. UPH

D0S.41.15.2013                                                                     Siedlce, dnia 2 lipca 2013 r.

Drodzy Kandydaci,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią publiczną o ponad czterdziestoletniej tradycji. Prowadzimy kształcenie na studiach I, II i III stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzimy także studia podyplomowe. Oferta studiów I stopnia obejmuje 22 kierunki. Jesteśmy uczelnią prężną, sprzyjającą ludziom młodym, chętnym realizować swoje pomysły z naszym wsparciem. Atutem naszego Uniwersytetu jest również usytuowanie Uczelni na ścianie wschodniej, w bliskości z granicą ukraińską i białoruską, na dogodnym szlaku komunikacyjnym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszym Uniwersytecie. Nasi przedstawiciele chcieliby w Ambasadzie Polskiej w Kijowie w terminie 14-16.08.2013 r. przeprowadzić rekrutację na studia I stopnia dla cudzoziemców ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 624 | Dodał: Sergiusz | Data: 24.07.2013 | Komentarze (0)

Ректор

доц. Тамара Захарук, проф. надзв. УПГ 

D0S.41.15.2013                                                                   Седльце, 2 липня 2013

Шановні Кандидати,

Університет Природничо-Гуманітарний у Седльце є державним університетом з більш ніж сорокарічною традицією. Ми проводимо навчання на студіях I, II і III ступня у денній та заочній формі, проводимо також по дипломні студії. Пропозиція студій I ступеня обіймає 22 напрямки. Ми процвітаючий університет, що сприяє молодим людям, бажаючим реалізувати свої ідеї з нашою підтримкою. Перевагою нашого Університету також є розташування закладу на сході країни, в безпосередній близькості від кордонів України і Білорусі, на зручному маршруті.

Ми запрошуємо всіх бажаючих вчитися в нашому Університеті. Наші представники хотіли би в  Посольстві Польщі в Києві в період 14-16.08.2013 провести набір на вищу освіту для іноземців ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 2411 | Dodał: Sergiusz | Data: 24.07.2013 | Komentarze (0)

Spotkanie w Doniecku 

Інтерв'ю про зустріч полонії Харківського консульського округу з Генеральним Консулом Яном Гранатом, Консулом Анітою Станкевич та Генеральним Консулом в Донецьку Якубом Волонсевічем 09.06.2013 в Донецьку. У гарному місці, костел Св. Юзефа, в Донецьку 09.06.2013 відбулася зустріч Генерального Консула в Харкові Яна Граната, Консула Аніти Станкевич та Генерального Консула в Донецьку Якуба Волонсевіча з представниками організацій поляків з Донецької, Луганської, Запорізької областей. Темою зустрічі було: вручення Карт Поляка, подяка вчителю польської мови за плідну працю, дискусія про написання проектів, фінансування діяльності організацій поляків і представлення Генерального Консула в Донецьку, в кінці був невеличкий концерт команди із Запоріжжя. На зустрічі було порушено питання загальної газети, телебачення та інтернет-радіо для поляків, що живуть на теренах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Ми почули поради з пошуку фінансування осередків поляків в Україні, а також напрями дій, що переважно фінансуються МЗС Польщі. Дуже болючим є питання про вчителів польської мови на теренах Південно-Східної України. Посли порадили виховувати викладачів у власних середовищах, тому що існують несприятливі умови по запрошенню і роботі вчителів з Польщі. Після зустрічі відбувся невеличкий концерт та Генеральний Консул відповів на особисті запитання членів товариств поляків. Учасником зустрічі був голова товариства Олександр Нікітін.

Wywiad o spotkaniu Polonii Charkowskiego okręgu konsularnego z Konsulem Generalnym Janem Granat, Konsulem Anitą Staszkiewicz i Konsulem Generalnym w Doniecku Jakubem Wołąsiewiczem 09.06.2013 roku w Doniecku. W pięknym miejscu,  kościół Św. Józefa, w Doniecku 09.06.2013 odbyło się spotkanie Konsula Generalnego w Charkowie Jana Granat, Konsula Anity Staszkiewicz i  Konsula Generalnego w Doniecku Jakuba Wołąsiewicza z przedstawicielami organizacyj Polaków z obwodu Donieckiego, Ługańskiego, Zaporoskiego. Tematem spotkania było: wręczenie Kart Polaka, podziękowanie nauczycielu języka polskiego za płona pracą, dyskusja o napisanie projektów finansowania działalności organizacyj Polaków i przedstawienie Konsula Generalnego w Doniecku, w końcu był mały koncert zespołu z Zaporoża. Na spotkaniu był poruszony temat wspólnej gazety, telewizji i radio internetowego dla Polaków mieszkających na terenach obwodów Donieckiego, Ługańskiego i Zaporożskiego. Usłyszeliśmy porad do poszukiwania środków finansowych wspólnot Polaków na Ukrainie, a również kierunki działań  preferowanie   finansowane przez MSZ Polski. Bardzo bolesne jest pytanie o nauczycielach języka Polskiego na terenach Południowego Wschodu Ukrainy. Ambasadorowie poradziły wychowywać nauczycieli we własnych środowiskach, ponieważ są warunki niesprzyjającą zaproszeniu i prace nauczycieli z Polski. Po spotkaniu odbył się mały koncert  i Konsul Generalny odpowiadał na prywatne pytania członków stowarzyszeń Polaków. Uczestnikiem spotkania był prezes stowarzyszenia Aleksander Nikitin.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 727 | Dodał: Sergiusz | Data: 01.07.2013 | Komentarze (0)

Egzamin 

У Мелітопольському Державному Педагогічному Університеті імені Богдана Хмельницького закінчилися заняття з польської мови рівня А1. 7 травня 2013 відбулися екзамени.

W Melitopolskim państwowym  Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Bogdana Chmielnickiego skończyły się zajęcia z języka polskiego na poziomie A1. 7 maja 2013 odbyły się egzaminy.

 


Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 361 | Dodał: Sergiusz | Data: 12.05.2013 | Komentarze (0)

Robocza wizyta w Łodzi 

18-20 квітня 2013 року делегація Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на чолі з проректором з наукової роботи доцентом Приймою С.М. з робочим візитом відвідала Лодзинський університет. Візит проходив на запрошення керівництва Лодзинського університету та передбачав обговорення перспектив про співпрацю. До складу делегації Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького увійшли декан хіміко-біологічного факультету професор Мацюра О.В., доцент кафедри соціології Орлов А.В. та викладач польської мови, керівник польського товариства «Полонія» в м. Мелітополі Нікітін О.Є. Перспективи співпраці між університетами були обговорені з проректором з міжнародної співпраці професором Софією Високінською та представниками Лодзинського університету. В ході візиту делегація відвідала бібліотеку університету, факультет права, філософсько-історичний факультет, факультет біології та охорони навколишнього середовища, хімічний факультет. Під час екскурсії факультетами делегація Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького познайомилася з матеріально-технічною базою університету та провела зустрічі з провідними фахівцями. Під час зустрічей було досягнуто домовленості про спільну співпрацю.

18-20 kwietnia 2013 roku delegacja Melitopolskiego państwowego  Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Bogdana Chmielnickiego na czele z prorektorem pracy naukowej docentem Sergiuszem Pryjmą odwiedziła  Uniwersytet w Łodzi z wizytą związaną ze współpracą. Wizyta odbyła się na zaproszenie kierownictwa Uniwersytetu w Łodzi w sprawie omówienia perspektywy współpracy. Do składu delegacji Melitopolskiego państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Bogdana Chmielnickiego weszli dziekan chimiko-biologicznego wydziału profesor Aleksander Maciura, docent katedry socjologii Andrzej Orłow i wykładowca języka polskiego, kierownik stowarzyszenia polskiego „Polonia Melitopolszczyzny” w m. Melitopolu Aleksander Nikitin. Perspektywy współpracy między uniwersytetami były omówione z prorektorem międzynarodowej współpracy Zofią Wysokińską i przedstawicielami Uniwersytetu w Łodzi. Podczas wizyty delegacja odwiedziła bibliotekę uniwersytecką, wydziały: prawa, filozoficzno-historyczny, biologii i ochroni środowiska, chemiczny. Podczas ekskursji po wydziałach uniwersytetu delegacja Melitopolskiego państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia B. Chmielnickiego zaznajomiła się z materialno-techniczną bazą uniwersytetu i realizowała spotkanie z głównymi specjalistami. W czasie tych spotkań osiągnięto uzgodnienia o wspólnej współpracy.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 384 | Dodał: Sergiusz | Data: 30.04.2013 | Komentarze (0)

Robocza wizyta w Siedlcach 

16-18 квітня 2013 в рамках підписаної умови, Університет Природничо-Гуманітарний в Седльцях приймав делегацію з Мелітопольського Державного Педагогічного Університету ім.. Б. Хмельницького. З дводенним робочим візитом прибув проректор з наукової роботи доцент Прийма С.М., декан хіміко-біологічного факультету професор Мацюра О.В., доцент кафедри соціології Орлов А.В. та та викладач польської мови, керівник польського товариства «Полонія Мелітопольщини» в м. Мелітополі Нікітін О.Є. Гості зустрілися з проректором з наукової роботи професором Казиміром Янковським та проректором з навчальної роботи професором Барбарою Гонсіоровською, з представниками Природничого, Гуманітарного факультетів та Факультету Точних Наук, обговорили деталі співпраці, можливості спільного управління в міжнародних програмах, а також відвідали ново віддану до користування будівлю Гуманітарного Факультету і Головної Бібліотеки. Також візит в УПГ дозволив зустрітися з владою міста і короткий огляд міста Седльце.

W dniach 16-18 kwietnia 2013 w ramach podpisanej umowy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach gościł delegację z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu w Melitopolu na Ukrainie. Z dwudniową wizytą roboczą przybył Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Serhii Pryma, Dziekan Wydziału Chemii i Biologii Oleksandr Matsyura, koordynator projektów międzynarodowych Andriy Orlov oraz Aleksandr Nikitin - koordynator współpracy z uczelniami w Polsce. Goście spotkali się z Prorektorem ds. nauki, prof. dr hab. Kazimierzem Jankowskim, profesorem zwyczajnym oraz z Prorektorem ds. studiów dr hab. Barbarą Gąsiorowską, profesorem nadzwyczajnym, z przedstawicielami Wydziału Przyrodniczego, Wydziału Humanistycznego oraz Nauk Ścisłych, omawiali szczegóły współpracy, możliwości wspólnego aplikowania w programach międzynarodowych, a także zwiedzili nowo oddany do użytku gmach Wydziału Humanistycznego oraz Bibliotekę Główną. Ponadto wizyta w UPH pozwoliła na spotkanie z władzami miasta oraz krótkie zwiedzenie Siedlec.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 521 | Dodał: Sergiusz | Data: 27.04.2013 | Komentarze (0)

Spotkanie z Ambasadorem i Konsulem 

У рамках офіційного візиту до Запоріжжя Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін і генеральний консул Ян Ґранат 28 березня 2013 року зустрілися з представниками полонійних осередків. На зустрічі мова йшла про співпрацю і підтримку полонійних організацій в Запорізькій області. Обговорювалися теми польської культури, історії і мови. Генрик Літвін і Ян Ґранат зауважили, що полонійні осередки є представниками польськості на терені краю і закликали до розвитку співпраці між Польщею і Україною. На зустрічі були: Голова Полонії Мелітопольщини Нікітін Олександр і Руденко Віталій.

Podczas oficjalnej wizyty do Zaporoża Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin i Konsul Generalny Jan Granat 28 marca 2013 spotkały się z przedstawicielami ośrodków polonijnych. Na spotkaniu była rozmowa o współpracy i wsparciu organizacji polonijnych w obwodzie zaporoskim. Rozmawiano na temat polskiej kultury, historii i języka  Henryk Litwin i Jan Granat zauważyli, że ośrodki polonijne są przedstawicielami polskości na terenie kraju i wezwały do rozwoju i współpracy między Polską i Ukrainą. Na spotkaniu byli: Prezes Polonii Melitopolszczyzny Nikitin Aleksander i Rudenko Witalis.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 370 | Dodał: Sergiusz | Data: 24.04.2013 | Komentarze (0)

Зустріч поляків 31 березня 2013 

31 березня 2013 року пройшла зустріч учасників Полонії Мелітопольщини з нагоди святкування Великодня. На зустрічі, за святковим столом, учасники більше дізналися про польські традиції святкування Великодня. У товаристві панувала святкова атмосфера, адже Воскресіння Христове – це велика подія і свято для кожного християнина. Активними учасниками зустрічі були: Олександр Нікітін, Єлизавета Беднарська, Сергій Кацюруба, Яна Семидоцька, Олена Довбань, Віталій Руденко та інші.

31 marca 2013 roku odbyło się spotkanie uczestników Polonii Melitopolszczyzny z okazji świąt Wielkanocych. Na spotkaniu, za świątecznym stołem, uczestnicy dowiedzieli się o tradycjach wielkanocnych w Polsce.  W stowarzyszeniu panowała  świąteczna atmosfera,  przecież  Zmartwychwstanie Chrystusa  - to jest  wielkie wydarzenie  i święto  dla każdego chrześcijanina. Aktywnymi  uczestnikami spotkania  byli:  Aleksander Nikitin,  Elżbieta Bednarska, Sergiusz Kaciuruba, Jana Semydocka, Helena Dowbań,  Witalis Rudenko i in.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 342 | Dodał: Sergiusz | Data: 22.04.2013 | Komentarze (0)

Генеральні консульства Польщі в Україні у 2012 році видали українцям 7633 карти поляка.

Такі дані повідомили у прес-службі МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит УКРІНФОРМу.

Зазначається, що найбільше таких документів видано у Львові (понад 4 тис.) та Вінниці (1,9 тис.), а найменше - у Харкові (351) та Севастополі (27).

За інформацією МЗС РП, загалом цим документом нині володіють 46 тис. 514 громадян України. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 389 | Dodał: Sergiusz | Data: 21.04.2013 | Komentarze (0)


Wyświetleń: 284 | Dodał: Sergiusz | Data: 28.03.2013 | Komentarze (0)

ПРИНЦИПЫ, ПОРЯДОК И ОБЪЁМ НАБОРА ЛИЦ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  (ПОЛЬСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ) ИЗ ГОСУДАРСТВ СРЕДНЕ-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ГРУЗИИ, КАЗАХСТАНА, ТУРКМЕНИСТАНА, УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ  СО СТИПЕНДИЕЙ МИНИСТРА НАУКИ И ВЫСШЕГО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на академический 2013/2014 год 

Концепция образования согласована с положением, изложенным в Плане Сотрудничества с Польскими Объединениями и Поляками за границей в 2013г. Министерства Иностранных Дел.

Изложенные в данном материале информации касаются лиц польского происхождения (польской национальности), не имеющих польского гражданства и не перечисленных в п. 43 уст. 2 закона – Право на высшее образование – граждан следующих государств: Белоруссии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Грузии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, России, Румынии, Словакии, Украины, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Для польских дипломатично-консульских представительств эта разработка является инструкцией для организации процесса набора кандидатов на образование в Польше. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 28824 | Dodał: Sergiusz | Data: 15.03.2013 | Komentarze (3)

Дополнение №1 

Перечень предметов, по каким будут проводиться тестовые показатели. 

1.  В области наук гуманитарных, теологических, общественных, юридических, искусств музыкальных, пластических, театральных:

§        польский язык

§        история

Кандидаты на психологию вместо истории пишут тест по биологии. 

2.     В области экономических наук:

§        математика

§        география ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 3514 | Dodał: Sergiusz | Data: 15.03.2013 | Komentarze (0)

Зустріч поляків 3 березня 2013 

3 березня 2013 року відбулася зустріч поляків мелітопольського товариства Полонія Мелітопольщини. На зустрічі, за філіжанками з чаєм, обговорювалися питання Карти Поляка. Також йшла мова про видатного уродженця Мелітополя Єжи Ґіжицького. З нагоди проголошення 2013 року  - роком Юліана Тувіма товариство познайомилося з його життєвим шляхом і творчістю. Активними учасниками співбесіди були: Олександр Нікітін, Єлизавета Беднарська, Сергій Кацюруба, Яна Семидоцька, Олена Довбань, Михайло Римашевський, Павло Тарасенко та інші.

3 marca 2013 roku odbyło się  spotkanie Polaków stowarzyszenia melitopolskiego Polonia Melitopol-szczyzny. Na spotkaniu,  z filiżanką herbaty,  zostały omówione pytania Karty Polaka. Także  mówiło się o wybitnym  urodzonym w Melitopolu,  Jerzym Giżyckim. Z okazji  ogłoszenia 2013 roku – rokiem Juliana Tuwima  państwo dowiedziało się o jego szlaku życia i  twórczośći.  Aktywnymi  uczestnikami rozmowy  byli: Aleksander Nikitin,  Elżbieta Bednarska, Sergiusz Kaciuruba, Jana Semydocka, Helena Dowbań, Michał Rymaszewski, Paweł Tarasenko i in.

 

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 659 | Dodał: Sergiusz | Data: 10.03.2013 | Komentarze (1)

                
Wyświetleń: 280 | Dodał: Sergiusz | Data: 07.03.2013 | Komentarze (0)

                
Wyświetleń: 305 | Dodał: Sergiusz | Data: 04.03.2013 | Komentarze (0)

Spotkanie poświęcone Januszowi Korczakowi

лютого 2013 року відбулася зу-стріч членів польського товариства Полонія Ме-літопольщини, присвячена пам’яті Януша Корчака. На зустрічі також обговорювались основні питання збереження польської ідентичності, мови, культури серед поляків Мелітопольщини. Зустріч була дуже цікавою і змістовною. Яна Семидоцька розповіла доповідь про життєвий шлях Януша Корчака. Також учасниками співбесіди були Олександр Нікітін, Сергій Кацюруба, Михайло Римашевський, Віталій Руденко, Олена Овдієнко та ін.

 

3 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia "Polonia Melitopolszczyzny" poświęconpamięci Janusza Korczaka. Na spotkaniu było omówiono również główne kwestie utrzymania polskiej tożsamości, języka i kultury wśród Polaków Melitopolszczyzny.

 Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Jana Semydocka powiedziała o szlaku życia Janusza Korczaka. M.in., spotkanie odwiedzili Aleksander Nikitin, Sergiusz Kaciuruba, Michał Rymaszewski, Witalis Rudenko, Helena Owdijenko i in.

Zdjęcia ze spotkania przedstawione dalej: ... Czytaj więcej »
Wyświetleń: 361 | Dodał: Sergiusz | Data: 08.02.2013 | Komentarze (2)

Земський лікар Мелітопольського повіту, перший хірург Мелітополя, садівник, краєзнавець, засновник Мелітопольської міської санітарної станції

Народився в 1844 році в Херсоні в родині адвоката судової палати Василя Станіславовича Корвацького. Дитинство і юність пройшло в бідній багатодітній сім'ї.

Дід Станіслав Станіславович брав участь у Польському повстанні 1831 року і був страчений царськими властями. Батько Василь Станіславович, в зв'язку з цим, був змушений у дванадцятирічному віці покинути Польщу ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 1359 | Dodał: Sergiusz | Data: 13.08.2012 | Komentarze (0)

Польський шаховий історик і журналіст, автор всесвітньо відомої книги "З шахами через віки та країни". Кінокритик.

Народився 25 грудня 1918 року в Мелітополі.

У 1946 році, після закінчення Другої світової війни, заснував тижневик "Film", а в 1966 році - журнал "Kino". Опублікував кілька книжок про кінематограф, найвідоміша з яких - "У фільмі немає нічого неможливого" ​​("W filmie nie ma rzeczy niemozliwych").  ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 535 | Dodał: Sergiusz | Data: 12.08.2012 | Komentarze (0)

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. в Запорізькій області мешкає 1,8 тис. поляків, з них в Мелітополі - 205 осіб. За даними всесоюзного перепису населення СРСР 1926 р. в Мелітопольській окрузі мешкало 5243 поляків. У 1970 у Мелітополі мешкало 278 поляків, а у 1979 - 290 осіб польського походження.

Перші поселенці-поляки з'явилися в Таврії після маніфесту російського уряду від 13 лютого 1798 року, але масового характеру це переселення набуло в 60-ті роки  XIX століття. В основному це було два потоки: польський з південно-східних районів Польщі та Західної України і український з центральних районів. ... Czytaj więcej »

Wyświetleń: 6872 | Dodał: Sergiusz | Data: 21.05.2012 | Komentarze (0)